ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1همکاری پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در برگزاری جلسه «نقد و بررسی کتاب درآمد...191397
2انعقاد تفاهم نامه همکاری های علمی پژوهشکده علوم اسلامی پژوهشگاه حوزه ...211397
3کتاب «حقوق اساسی 2» در صف انتشار651397
4انعقاد تفاهم نامه همکاری میان پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و دانشگاه اسلامی...931397
5کتاب «نقش زن و مرد در نظام خانواده با رویکرد اسلامی» به زودی منتشر می ...791397
6همایش بین المللی «آسیب شناسی مطالعات تاریخ و سیره اهلبیت علیهم السلام»991397
7ثبت نشریات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در سیستم جهانی ثبت حقوق معنوی آثار ...891397
8نشست علمی «غربت در غرب» برگزار شد1101397
9سخنرانی استاد رشته مردم شناسی و زبان شناسی دانشگاه سئول در نشست علمی ...1041397
10نشست علمی نقد کتاب «طبقه بندی علوم در تمدن اسلامی با تاکید بر نقش ایرا...851397
11انتشار بیست و هفتمین شماره مجله «تربیت اسلامی»681397
12برگزاری نشست معرفی و بررسی طبقه بندی علوم در تمدن اسلامی681397
13پذیرش مقاله عضو هیأت علمی پژوهشگاه در ششمین کنفرانس بین المللی رویکرد ...1041397
14ویراست دوم کتاب «حمل قرآن» منتشر شد1101397
15چاپ هفتم کتاب «درآمدی بر دانش مفردات قرآن» منتشر شد981397
16سه گانه «اصول فقه کاربردی» جای خود را در بازار نشر تثبیت کرد901397
17بنیاد پژوهش های آستان قدس رضوی حامی مالی فاز دوم دانشنامه سیره نبوی(ص)1251397
18چاپ پانزدهم کتاب «درآمدی بر روان شناسی دین» به زودی منتشر می شود991397
19از سوی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه کتاب «اشتغال زنان با تأکید برآسیب ها و ...1231397
20انعقاد تفاهم نامه همکاری میان پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سازمان تبلیغات...1091397
صفحه از 77
تعداد موارد : 1530