انتشار هندبوک «اخلاق در اقتصاد و تأمین مالی اسلامی» با مشارکت گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و اقتصاددانان جهان اسلام

انتشار هندبوک «اخلاق در اقتصاد و تأمین مالی اسلامی» با مشارکت گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و اقتصاددانان جهان اسلام

هندبوک «اخلاق در اقتصاد و تأمین مالی اسلامی» در انتشارات DE GRUYTER به همت اعضای هیأت علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه منتشر شد... ادامه
تاریخ :  8 دی 1398 تعداد بازدید :  159
چهارمین مجمع دانشگاه های ایران و جهان عرب

چهارمین مجمع دانشگاه های ایران و جهان عرب

تاریخ :  4 دی 1398 تعداد بازدید :  135
در بازدید معاون وزیر بر توانمندی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در ارائه پاسخ منطقی به چالش ها، ابهامات و سئوالات اجتماعی تاکید شد

در بازدید معاون وزیر بر توانمندی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در ارائه پاسخ منطقی به چالش ها، ابهامات و سئوالات اجتماعی تاکید شد

معاون وزارت علوم تحقیقات و فناوری به توانمندی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در ارائه پاسخ منطقی به چالش ها، ابهامات و سئوالات اجتماعی، تاکید کرد... ادامه
تاریخ :  28 آذر 1398 تعداد بازدید :  237
صفحه از 158
تعداد موارد : 1573