ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1هادی موسوی71397
2محمد شجاعیان71397
3مجید کافی351397
4كارشناس اداره عمومي ()13531396
5كارشناس مسئول كارپردازي ()12521396
6كارشناس جذب (مهدی محبی)11091396
7کارشناس مسئول برنامه ریزی‌ نظارت و ارزیابی پژوهشی (ابراهیم عابدینی)11431396
8كارشناس بازرگاني و چاپ (محمد دهقانی)15951395
9كارشناس پايگاه اطلاع رساني ()16491395
10مدير داخلي نشريه اسلام و علوم اجتماعي (عنايت الله خزاعلي)28331393
11مدير داخلي نشريه تربيت اسلامي (حیدر فروزان)26791393
12مدير داخلي نشريه روش شناسي علوم انساني (سيد علي طوسي)52091393
13مدير داخلي نشريه جستارهاي اقتصادي ايران (سيد محمد امام)25011393
14كارشناس گروه علوم سياسي (محسن يوسفي)28291393
15كارشناس گروه فلسفه و كلام (حسن نصرالهي)31801393
16مدير داخلي نشريه اسلام و مديريت (محمد سلیمی)22611393
17مدير داخلي نشريه مطالعات اسلام و روانشناسي (مرتضي برزگر)26081393
18كارشناس مسئول گروه هماهنگي ، برنامه ريزي و‌ نظارت و ارزيابي پژوهشگاه (...9191392
19كارشناس مسئول فناوري اطلاعات (امير حسين عظيمي پور)33271392
20كارشناس برنامه نويسي سيستم(سيد محمد سعيد موسوي)19991392
صفحه از 3
تعداد موارد : 60