ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1درسنامه های قرآنی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رونمایی می شوند141398
2بررسی انتقادی مبانی و نظریه های مدیریت دانش، منتشر شد71398
3گروه دانشگاه اسلامی111398
4گروه ارتباطات و آینده پژوهی111398
5کتاب«مبانی جامعه‌شناسی :مفاهیم و گزاره‌های پایه» منتشر شد741398
6کرسی علمی ترویجی«تجربه های عرفانی اهل بیت علیهم السلام» برگزار می شود751398
7گروه همکاری حوزه و دانشگاه651398
8تاریخ استشراق و سیر تحول مطالعات قرآنی در غربنفیسی شادیعلوم قرآني1501398
9بررسی انتقادی مبانی و نظریه های مدیریت دانشنعمتی شمس آباد حسنعلیمديريت1161398
10توسعه همکاری های علمی، فرهنگی و بین المللی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و س...1361398
11پیام رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در پی شهادت سردار قاسم سلیمانی2471398
12آثار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در چهاردهمین نمایشگاه کتاب استان قم عرضه...1001398
13کتاب بازشناسی نظام سلطه به زودی منتشر می شود1411398
14توسعه همکاری های علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و دانشگاه المعارف لبنان1201398
15انتشار هندبوک «اخلاق در اقتصاد و تأمین مالی اسلامی» با مشارکت گروه اقت...1491398
16مقاله پژوهشگران گروه فلسفه علوم انسانی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه رتبه ب...1111398
17نشست ظهور پارادایم دینی در ادبیات مدیریت جهان برگزار شد621398
18چهارمین مجمع دانشگاه های ایران و جهان عرب1141398
19جامعه‌شناسی علم و فناورینصیری مهدیجامعه شناسي1791398
20کرسی ترویجی«حکم شرعی ورزشهای خطرناک و ضمان ناشی از آن» برگزار می شود971398
صفحه از 167
تعداد موارد : 3327