ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1انسان کنش‌شناسی‌ هرمنوتیکی، تفسیری و انتقادیحسني سیدحمیدرضافلسفه علوم انساني41901395
2انسان کنش شناسی پوزیتیویستیحسني سیدحمیدرضافلسفه علوم انساني46781395