ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1فصلنامه روش‌شناسی علوم انسانی (علمی - تخصصی)47پژوهشگاه حوزه و دانشگاه همه موضوعات63911385
2فصلنامه روش‌شناسی علوم انسانی (علمی - تخصصی)48پژوهشگاه حوزه و دانشگاه همه موضوعات65541385
3فصلنامه روش‌شناسی علوم انسانی (علمی - تخصصی)49پژوهشگاه حوزه و دانشگاه همه موضوعات72281385