ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1باز‌شناسی نظام سلطهدهشیری محمد‍رضاعلوم سياسي1981398
2ولایت در فرهنگ اسلام (مفاهیم، انواع و پیامدهای سیاسی اجتماعی آن)اسكندری محمدحسین علوم سياسي3301398
3درسنامه مبانی اندیشه سیاسی در اسلاماسكندری محمدحسین علوم سياسي13681397
4مشروعیت حکومت در قرآن (با تأکید بر تفاسیر معاصر شیعه)آقاجانی علیعلوم سياسي10861397
5مقایسه گفتمان حق در فرهنگ غرب و اسلامطالبی محمدحسینعلوم سياسي9581397
6بنیان‌های نظری سیاست تنوع فرهنگی و همبستگی در اندیشه سیاسی اسلامقاسمی علیعلوم سياسي18121396
7ماهیت انسان و نظریه سیاسیشجاعيان محمدعلوم سياسي22091396
8برخورد ایدئولوژی ها در ترکیهالارکان مائدهعلوم سياسي23821395
9مبانی اندیشه سیاسی در اسلام(جلد سوم): مباني انسان شناختياسكندري محمدحسين علوم سياسي41791395
10مبانی اندیشه سیاسی در اسلام (جلد دوم)اسكندري محمدحسين علوم سياسي57981393
11مبانی اندیشه سیاسی در اسلام (جلد اول)اسكندري محمدحسين علوم سياسي63901393
12گفتمان های سیاسی در جمهوری اسلامی ایرانعلی پور گرجی محمودعلوم سياسي62921392
13کاربرد روش چشم انداز سیاسی در آزدای سیاسی جمهوری اسلامی ایرانعلی پور گرجی محمودعلوم سياسي31091392
14سیری در حاکمیت (جلد دوم)اسكندري محمدحسين علوم سياسي54971390
15سیری در حاکمیت (جلد اول)اسكندري محمدحسين علوم سياسي53551390
16پژوهشى در موضوع قـدرت؛ انواع ، منابع ، پيامدها و كنترل آناسكندري محمدحسين علوم سياسي876341383
17فلسفه قدرت.سيد عباس نبوي علوم سياسي1013761379