ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1پیش همایش بین المللی قرآن و امام خمینی (ره): امام خمینی (ره) و نظریه ...یزدان پناه سیدیداللهفلسفه و كلام53401394
2نشست نقش مطالعات قرآني در تحول علوم انسانيعربي سيد هاديعلم ديني24941394
3نشست آسیب شناسی جریان های تفسیریعلوم قرآني25891390
4نشست نقد آسیب شناسی جریان تفسیر علمیجمشيدي اسداللهعلوم قرآني30331390
5نشست نقد جریان تفسیر فلسفیعلوم قرآني15541390
6نشست منطق فهم قرآنعلوم قرآني13841389
7آسيب شناسي جريان تفسيري سلفيسعيدي روشن محمدباقرعلوم قرآني17081389
8جريان تفسيري قرآن گرويسعيدي روشن محمدباقرعلوم قرآني14951389
9نشست علمی بررسی جریان های تحلیل گرا در تفسیر قرآنیزدان پناه سيديداللهعلوم قرآني25871388
10نشست علمی بررسی مطالعات قرآن پژوهان غربیکریمی نیا علوم قرآني22231388