ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1كرسي ترويجي «ارزيابي سرشت اخلاقی معرفت»جوادپور غلامحسینفلسفه و كلام19111395
2پیش اجلاسیه کرسی نظریه پردازی « عینیت و ماهیت و وجود»فیاضی غلامرضافلسفه و كلام18651395
3کرسی ترویجی « تبیین فلسفی ساختار مفهوم حق و معنای آن (شایستگی)»طالبی محمدحسینحقوق13491395
4کرسی نظریه پردازی «قانون طبیعی اسلامی» طالبی محمدحسینحقوق23301395
5اجلاسيه نهايي كرسي نظريه پردازي «منطق گفتمان قرآن»علوم قرآني20331395
6پیش اجلاسیه کرسی نظریه پردازی « نظریه قانون طبیعی اسلامی»طالبی محمدحسینحقوق28721395
7اجلاسیه کرسی نوآوری روش استقرایی ـ قیاسی نظریه سازی دینیبستان (نجفى) حسينجامعه شناسي34461395
8پیش اجلاسیه کرسی نوآوری ارائه چارچوبی روش شناختی برای علوم اجتماعی اس...خسرو پناه عبدالحسینجامعه شناسي37161395
9کرسی علمی ترویجی ارزیابی برنامه دولت در زمینه رفاه و تامین اجتماعی و ا...اقتصاد27401394
10كرسي علمي-ترويجي«عدالت اقتصادي با نگرش اسلامي»عربي سيد هادي28931394
11كرسي علمي-ترويجي «روش شناسي علم اقتصاد اسلامي با رويكرد واقعيت نهادي آ...نظري حسن آقا27471394
12برگزاری 41 کرسی علمی ترویجی در نیمه دوم سال26191394
13كرسي علمي ترويجي مباني تفسير سلفيفتحي عليعلوم قرآني109891394
14برگزاري كرسي علمي ترويجي مباني جريان تفسير سلفي43521394
15كرسي علمي ترويجي سبك زندگي اسلاميكاوياني محمدروان شناسي108711394
16برگزاري كرسي علمي ترويجي نظريه سبك زندگي تجويزي اسلام18921394
17كرسي علمي ترويجي تفسيري جديد از ماده 963 قانون مدني درباره شمول آن نسب...دانش پژوه مصطفيحقوق13701394
18كرسي علمي ترويجي اهميت و روش نقد گزاره هاي تاريخي محمدي رمضانتاريخ اسلام12041394
19كرسي علمي ترويجي بررسي اخبار اهل بيت(ع) در آثار مدائني مرادى نسب‏ حسينتاريخ اسلام12621394
20كرسي علمي ترويجي میلاد نگاری در تاریخنگاری شیعی حسينيان مقدم حسينتاريخ اسلام13061394
صفحه از 3
تعداد موارد : 59