ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
21كرسي علمي-ترويجي «روش شناسي علم اقتصاد اسلامي با رويكرد واقعيت نهادي آ...نظري حسن آقا38831394
22برگزاری 41 کرسی علمی ترویجی در نیمه دوم سال40671394
23كرسي علمي ترويجي مباني تفسير سلفيفتحي عليعلوم قرآني132351394
24برگزاري كرسي علمي ترويجي مباني جريان تفسير سلفي51971394
25كرسي علمي ترويجي سبك زندگي اسلاميكاوياني محمدروان شناسي139081394
26برگزاري كرسي علمي ترويجي نظريه سبك زندگي تجويزي اسلام26891394
27كرسي علمي ترويجي تفسيري جديد از ماده 963 قانون مدني درباره شمول آن نسب...دانش پژوه مصطفيحقوق19701394
28كرسي علمي ترويجي اهميت و روش نقد گزاره هاي تاريخي محمدي رمضانتاريخ اسلام18061394
29كرسي علمي ترويجي بررسي اخبار اهل بيت(ع) در آثار مدائني مرادى نسب‏ حسينتاريخ اسلام18541394
30كرسي علمي ترويجي میلاد نگاری در تاریخنگاری شیعی حسينيان مقدم حسينتاريخ اسلام18791394
31كرسي علمي ترويجي نقد مواضع مستشرقان و دگر انديشان مسلمان در بررسي عملك...هدايت‏ پناه محمدرضاتاريخ اسلام18971394
32کرسی علمی ترویجی روش شناسي علم اقتصاد اسلامي با رويكرد واقعيت نهادي آن...نظري حسن آقااقتصاد19481394
33كرسي علمي ترويجي مديريت تحول علوم انسانيآذربايجاني مسعودروان شناسي20431394
34کرسی علمی ترویجی عدالت اقتصادي با نگرش اسلاميعربي سيدهادياقتصاد15941394
35كرسي علمي ترويجي زوج‌درمانی اسلامیسالاري‌فر محمد رضاروان شناسي20601394
36کرسی علمی ترویجی اصول راهبردي در تحول نظام تأمين اجتماعي ايرانحسيني سيدرضااقتصاد16431394
37كرسي علمي ترويجي سبك زندگي اسلاميكاوياني محمدروان شناسي20761394
38كرسي علمي ترويجي در زمينه مفاهيم روانشناختي: هشيار و ناهشيار از ديدگاه...كاوياني محمدروان شناسي14411394
39کرسی علمی ترویجی الزامات دستوري بودن مبحث اقتصاد رفاه در اقتصاد اسلامي...كرمي محمد حسيناقتصاد12511394
40کرسی علمی ترویجی در زمينه دولت اسلامي لشكري عليرضااقتصاد12601394
صفحه از 4
تعداد موارد : 67