ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
21كرسي علمي-ترويجي «روش شناسي علم اقتصاد اسلامي با رويكرد واقعيت نهادي آ...نظري حسن آقا42671394
22برگزاری 41 کرسی علمی ترویجی در نیمه دوم سال44801394
23كرسي علمي ترويجي مباني تفسير سلفيفتحي عليعلوم قرآني138321394
24برگزاري كرسي علمي ترويجي مباني جريان تفسير سلفي54231394
25كرسي علمي ترويجي سبك زندگي اسلاميكاوياني محمدروان شناسي148211394
26برگزاري كرسي علمي ترويجي نظريه سبك زندگي تجويزي اسلام28991394
27كرسي علمي ترويجي تفسيري جديد از ماده 963 قانون مدني درباره شمول آن نسب...دانش پژوه مصطفيحقوق21541394
28كرسي علمي ترويجي اهميت و روش نقد گزاره هاي تاريخي محمدي رمضانتاريخ اسلام19921394
29كرسي علمي ترويجي بررسي اخبار اهل بيت(ع) در آثار مدائني مرادى نسب‏ حسينتاريخ اسلام20451394
30كرسي علمي ترويجي میلاد نگاری در تاریخنگاری شیعی حسينيان مقدم حسينتاريخ اسلام20621394
31كرسي علمي ترويجي نقد مواضع مستشرقان و دگر انديشان مسلمان در بررسي عملك...هدايت‏ پناه محمدرضاتاريخ اسلام20921394
32کرسی علمی ترویجی روش شناسي علم اقتصاد اسلامي با رويكرد واقعيت نهادي آن...نظري حسن آقااقتصاد21741394
33كرسي علمي ترويجي مديريت تحول علوم انسانيآذربايجاني مسعودروان شناسي22801394
34کرسی علمی ترویجی عدالت اقتصادي با نگرش اسلاميعربي سيدهادياقتصاد17751394
35كرسي علمي ترويجي زوج‌درمانی اسلامیسالاري‌فر محمد رضاروان شناسي23031394
36کرسی علمی ترویجی اصول راهبردي در تحول نظام تأمين اجتماعي ايرانحسيني سيدرضااقتصاد18411394
37كرسي علمي ترويجي سبك زندگي اسلاميكاوياني محمدروان شناسي23051394
38كرسي علمي ترويجي در زمينه مفاهيم روانشناختي: هشيار و ناهشيار از ديدگاه...كاوياني محمدروان شناسي16371394
39کرسی علمی ترویجی الزامات دستوري بودن مبحث اقتصاد رفاه در اقتصاد اسلامي...كرمي محمد حسيناقتصاد14381394
40کرسی علمی ترویجی در زمينه دولت اسلامي لشكري عليرضااقتصاد14631394
صفحه از 4
تعداد موارد : 67