گروه علوم سياسي

درآغاز تأسيس پژوهشگاه، گروه حقوق و علوم سياسي نيز با شركت تني چند از فضلاي حوزه و استادان دانشگاه كار خود را آغاز نمود. در همان سال اول ، مقالات و جزوه­هاي فراواني در موضوعات عمده حقوقي و سياسي از جمله منابع، مباني و اهداف حقوق، قانون و قانون­گذار و قدرت، حاكميت، عوامل تشكيل دولت، اشكال مختلف حكومت، حقوق اساسي و... ، در بيش از چهل جزوه تدوين و نقد و بررسي كرد. سپس با انجام كار نهائي روي بعضي از اين جزوه­ها به تاليف و انتشار چند كتاب حقوق، يعني كتاب­هاي اوليه گروه حقوق اقدام نمود؛ ولي با گذشت زمان و با وسعت و تنوع و تفاوت موضوعات، گروه علوم سياسي از گروه حقوق جدا شد و تحقيق در موضوعات عمده اي همچون فلسفه سياست، تاريخ انديشه سياسي انديشمندان مسلمان، حقوق اساسي، آرمان­هاي ملي، منافع ملي و...، را محور تحقيقات خود قرار داد. گروه علوم سياسي تاكنون هفت جلد كتاب چاپ و منتشر كرده است.
-هيئت علمي
-كتاب
-نشست و همايش
-مقالات
 

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.