معرفي انتشارات

در سال ۱۳۶۱ به منظور بازنگري و بازسازي رشته هاي علوم انساني با رويكرد اسلامي، «دفتر همكاري حوزه و دانشگاه» با رهنمود و عنايت حضرت امام خميني (ره) تأسيس شد. نخستين آثار علمي اين دفتر از سوي سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه ها (سمت) انتشار يافت. دفتر همكاري پس از مستقل شدن از سازمان سمت به «پژوهشگاه حوزه ودانشگاه» ارتقاء يافت. انتشارات پژوهشگاه در سال ۱۳۷۸ به منظور چاپ ونشر محصولات وآثار علمي پژوهشگاه به طور رسمي تأسيس شد و با دريافت مجوز نشر آثار علمي خود را با نام «انتشارات پژوهشگاه حوزه ودانشگاه» منتشر نمود.
اكنون كه بيش از يك دهه از فعاليت مستقل انتشارات پژوهشگاه مي‌گذرد بيش از ۳۰۰ عنوان كتاب و ۶ عنوان نشريات«علمي ــ پژوهشي» بالغ بر ۲۰۰ شماره منتشر نموده است.  بيش از۵۰% آثار انتشار يافته انتشارات پژوهشگاه در جشنواره هاي متعدد(كتاب سال ، كتاب فصل ، كتاب دين ، كتاب سال حوزه و...)، به عنوان آثار برگزيده معرفي شده و در دوره فعاليت خود چندين بار به عنوان ناشر برتر شناخته و معرفي شده است.

 

صفحات مرتبط:

منابع مرتبط

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.