گروه قرآن پژوهي

گروه قرآن پژوهيپژوهشگاه به منظور تحقق بخشيدن به اهداف و سياست­ هاي يادشده در اساسنامه پژوهشگاه در چارچوب مأموريت­ ها، اهداف كلان و خط مشي­ ها و برنامه­ هاي خود فعاليت مي­ كند. استخراج مباني معرفتي فهم و تفسير قرآن در راستاي استحكام زيرساخت­هاي انديشه ديني،نظريه­ پردازي و استخراج ديدگاه­ هاي قرآني در حوزه­ هاي گوناگون انساني اسلامي،انجام فعاليت هاي ميان رشته­ اي در حوزه مطالعات و تحقيقات قرآني با همكاري گروه هاي تخصصي پژوهشگاه، گسترش و تعميق پژوهش­ هاي قرآني، تصحيح، تلخيص و احياي ميراث انديشمندان مسلمان در زمينه قرآن­ پژوهي، ترجمه و نقد آثار معتبر قرآن­ پژوهي و تهيه و تدوين منابع و متون درسي در راستاي تامين نيازهاي آموزشي مراكز دانشگاهي و حوزوي از جمله اهداف گروه قرآن‌پژوهي است.


 

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.