گروه اقتصاد

گروه اقتصاداز بدو تأسيس پژوهشگاه فعاليت خود را آغاز نمود. استخراج مباني و ديدگاه­ هاي اسلامي در حوزه علوم اقتصادي، مطالعات پيرامون بومي­ سازي علم اقتصاد، مطالعات تطبيقي در رابطه با موضوعات اساسي اقتصاد، تهيه وتدوين متون مناسب و مورد نياز مراكز حوزوي و دانشگاهي، ترجمه و نقد آثار علمي از ساير زبان ها به زبان فارسي و بالعكس، در زمينه اقتصاد اسلامي و مناسبات دين و اقتصاد، مطالعات بنيادي و راهبردي در اقتصاد ايران با رويكرد اسلامي، پژوهش ميداني و كاربردي به منظور دستيابي به راه­ حل­ هاي اسلامي براي رفع معضلات نظام اقتصادي ايران، تحقيق و تدوين متدولوژي نظريه­ پردازي علمي اقتصاد اسلامي، آموزش و تربيت كادر لازم براي تحقيق در زمينه اقتصاد نظري با نگرش اسلامي، از جمله اهداف گروه اقتصاد است. حاصل كار اين گروه تاكنون انتشار بيش  از ۳۰ عنوان كتاب بوده است. اين گروه در راستاي همكاري با ديگر مراكز پژوهشي، از جمله برگزاركنندگان «همايش دوسالانه اقتصاد اسلامي» است و در برپايي جلسات پژوهشگران اقتصاد ، نقش فعال داشته است. اين گروه دو فصلنامه علمي – پژوهشي «جستارهاي اقتصادي ايران» را نيز منتشر مي نمايد.

-هيئت علمي
-كتاب
-نشست و همايش
-مقالات

 

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.