گروه حقوق

 در آغاز تأسيس دفتر همكاري حوزه و دانشگاه گروه حقوق با شركت تني چند از فضلاي حوزه و اساتيد دانشگاه كار خود را آغاز كرد و در همان سال اول ، مقالات و جزوات فراواني در موضوعات عمده حقوقي از جمله: منابع، مباني و اهداف حقوق، قانون و قانونگذاري، قدرت، حاكميت، عوامل تشكيل دولت، اشكال مختلف حكومت، حقوق اساسي، جزا و آيين دادرسي و ... در بيش از چهل جزوه تدوين و نقد و بررسي كرد و سپس با انجام كار نهائي روي بخشي از جزوه‌ها به تأليف و انتشار برخي پرداخت. اين گروه تاكنون بيش از ۲۵ عنوان كتاب به چاپ رسانده است.
رسالت ها و ماموريت ها:
 • كمك به احياء وشكوفا نمودن حقوق اسلام وپويايي بخشيدن به آن ؛
 • مطالعات تطبيقي ميان فقه شيعي وسايرمذاهب اسلامي ونظامهاي حقوقي ؛
 • استخراج مباني مكتب حقوق اسلام وارايه آن درچارچوب علمي شناخته شده درعلم حقوق ؛
 • ايجادزمينه لازم براي گسترش وتوسعه حقوق اسلامي ؛
 • كمك به رفع  مشكلات ومعضلات حقوقي كشور ؛
 • شناساندن مكتب حقوقي اسلام به صاحب نظران علم حقوق ؛
 • آموزش وتربيت كادر لازم براي تحقيق درزمينه حقوق ازنگاه اسلام ؛
 • تدوين متدلوژي تحقيق درحقوق.
  .
  -هيئت علمي
  -كتاب
  -نشست و همايش
  -مقالات

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.