پژوهشى در موضوع قـدرت؛ انواع ، منابع ، پيامدها و كنترل آن

نوبت چاپ : دوم
سال چاپ : 1391
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
قیمت (ریال) : 67000 ریال

چکیده کتاب

قدرت از جمله مهم‌ترين و محوري‌ترين پديده‌هاي اجتماعي است كه در عين اهميت آن ونقش يگانه‌اي كه در تأمين امنيت، رشد، توسعه، عمران و آباداني دارد، قابل سوء استفاده بوده و احيانا ممكن است خسارت‌هاي جبران ناپذيري بر جامعه وارد كند.
قدرت در جامعه با بسياري از ابعاد زندگي انسان، مانند حكومت، سياست، اقتصاد، رشد و توسعه،‌ اخلاق و دين و ديگر ابعاد زندگي اجتماعي ارتباطي نزديك دارد كه اين خود قابل ملاحظه و تحقيق است. قدرت، چهره‌ها و انواع مختلفي دارد و مي‌تواند در همة شئون زندگي فردي و اجتماعي، ملي و بين‌المللي، مادي و معنوي، اقتصادي، سياسي، نظامي، هنري، فرهنگي و حقوقي انسان نمود و ظهور داشته باشد و آثار خود را در جامعه نشان دهد.
هرچند قدرتمندان مي‌توانند از قدرت خود سوء استفاده كنند؛ ولي انديشمندان براي مهار قدرت و جلوگيري از سوء استفادة آنان راهكارهاي قابل ملاحظه‌اي پيشنهاد كرده‌اند. دين و اخلاق از جمله راهكارهاي عمده براي كنترل قدرت مي‌باشد كه سياست‌پژوهان در آن اختلاف نظر دارند. به نظر مي‌رسد دين و اخلاق تأثير بسياري در كنترل قدرت دارند؛ تا آنجا كه عوامل ديگر كنترل قدرت، بدون اين دو عامل و بدون پشتوانه اخلاقي و ديني، نمي‌توانند نقش چشمگيري داشته باشند.
اسلام و به ويژه عمده‌ترين منابع آن، يعني قرآن و سنت به مسئله كنترل قدرت اهتمام ورزيده‌اند و در اين زمينه بيشترين تأكيد را بر عوامل ديني و اخلاقي دارند.
اين كتاب در حد توان، مباحث ياد شده و مطالب عمدة موضوع قدرت را با توجه به انديشه‌ها و مباني اسلام و آيات و روايات و با اين نگاه كه قدرت از عناصر دولت و موضوع اصلي حقوق اساسي مي‌باشد، بررسي كرده است.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.