فلسفه قدرت.

نوبت چاپ : چهارم: 1388
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
ناشر همکار : سازمان سمت
قیمت (ریال) : 50000 ریال ریال

برگزیده در سومين كتاب سال حوزه، 79، تشویقی ؛

چکیده کتاب

فلسفة‌ قدرت، يك بررسي عقلاني و تا حدودي جامعه‌شناختي است كه در باب موضوع قدرت، چيستي، تطور و تحول تاريخي آن در بستر جوامع مختلف، به‌ويژه جوامع اسلامي و غربي، منابع قدرت، روشهاي توليد قدرت، هزينه‌ها و روش توليد قدرت، اخلاق قدرت، مهار قدرت و مشروعيت قدرت، نگاشته شده است. در اين پژوهش، آنچه مورد توجه بوده نگرش عقلاني در كنار كالبدشكافيِ نمونه‌هاي تجربي و بهره‌گيري از رهنمودهاي وحياني است. اين كتاب به عنوان منبع درسي براي دانشجويان رشته علوم سياسي در مقطع كارشناسي در سلسله دروس مربوط به گرايش «انديشه سياسي در اسلام» تدوين يافته است.

مـطـالـعه کـتـاب

پیـوست هـا

  • تصاویر:

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.