اسلامى سازى معرفت - صفحه 1

اسلامى سازى معرفت

سخن پژوهشگاه

پژوهش در علوم انسانى [به منظور شناخت، برنامه‏ريزى و ضبط و مهار پديده‏هاى انسانى] در راستاى سعادت واقعى بشر ضرورتى انكارناپذير و استفاده از عقل و آموزه‏هاى وحيانى در كنار داده‏هاى تجربى و در نظر گرفتن واقعيتهاى عينى و فرهنگ و ارزشهاى اصيل جوامع، شرط اساسى پويايى، واقع‏نمايى و كارايى اين‏گونه پژوهشها در هر جامعه است.

پژوهش كارآمد در جامعه ايران اسلامى در گرو شناخت واقعيتهاى جامعه از يك سو و اسلام به عنوان متقن‏ترين آموزه‏هاى وحيانى و اساسى‏ترين مؤلّفه فرهنگ ايرانى از سوى ديگر است؛ از اين‏رو، آگاهى دقيق و عميق از معارف اسلامى و بهره‏گيرى از آن در پژوهش، بازنگرى و بومى‏سازى مبانى و مسايل علوم انسانى از جايگاه ويژه‏اى برخوردار است.

توجه به اين حقيقت راهبردى از سوى امام خمينى(ره) بنيان‏گذار جمهورى اسلامى، زمينه شكل‏گيرى دفتر همكارى حوزه و دانشگاه را در سال ۱۳۶۱ فراهم ساخت و با راهنمايى و عنايت ايشان و همت اساتيد حوزه و دانشگاه، اين نهاد علمى شكل گرفت. تجربه موفق اين نهاد، زمينه را براى گسترش فعاليتهاى آن فراهم آورد و با تصويب شوراى گسترش آموزش عالى در سال ۱۳۷۷ «پژوهشكده حوزه و دانشگاه» تأسيس شد و در سال ۱۳۸۲ به «مؤسسه پژوهشى حوزه و دانشگاه» و سال ۱۳۸۳ به «پژوهشگاه حوزه و دانشگاه» ارتقا يافت.

پژوهشگاه تاكنون در ايفاى رسالت سنگين خود خدمات فراوانى به جوامع علمى ارائه نموده است كه از آن جمله مى‏توان به تهيه، تأليف، ترجمه و انتشار ده‏ها كتاب و نشريه علمى اشاره كرد.

صفحه از 251

پیـوست هـا

  • تصاویر:

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.