۱- خروجي فعاليتهاي پژوهشگاه در چه قالب هايي ارائه مي شود؟

خروجي يا محتواي علمي پژوهشگاه از طريق كتاب، نشريات علمي، نشست ها و همايشهاي علمي، در اختيار اساتيد و دانشجويان دانشگاهها قرار مي گيرد.


 ۲- فلسفه استفاده از دو كلمه حوزه و دانشگاه در نام پژوهشگاه چيست؟

يكي از دلايل، مربوط به تاريخچه پژوهشگاه است

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در سال ۱۳۶۱ با نام اوليه «دفتر همكاري حوزه و دانشگاه» و به منظور اجراي طرح مقدماتي «بازسازي علوم ‌انساني» تأسيس شد. جامعه مدرسين حوزه علميه قم اين طرح را در پي درخواست ستاد انقلاب فرهنگي تهيه كرد و پس از تصويب ستاد، طرح به تأييد حضرت امام خميني(ره) رسيد.

در سال ۱۳۶۹ و در پي يك دوره فعاليت موفقيت‌آميز، «دفتر همكاري حوزه و دانشگاه» رسماً به عنوان يكي از نهادهاي همكار با «سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه‌ها» (سمت) در آمد.

در سال ۱۳۷۷ پس از ۹ سال همكاري نزديك با سازمان سمت، به دليل توفيق قابل توجه در پژوهش و توليد كتابها و آثار علمي بايسته، با تصويب شوراي گسترش آموزش عالي با نام «پژوهشكده حوزه و دانشگاه» و به عنوان يكي از مراكز آموزش عالي پژوهشي كشور، به جمع مؤسسات زيرمجموعه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري پيوست.

در سال ۱۳۸۲ نيز، پس از يك دوره كوتاه و پربار ديگر از فعاليتهاي پژوهشي و توليد آثار علمي، «پژوهشكده» به «مؤسسه پژوهشي حوزه و دانشگاه» ارتقاﺀ يافت.

درسال ۱۳۸۳ نيز به پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تبديل شد.

دليل ديگر مربوط به كادر علمي پژوهشگاه است. اعضاي هيآت علمي پژوهشگاه از افرادي انتخاب مي شوند كه علاوه بر داشتن تحصيلات حوزوي، تحصيلات عالي دانشگاهي نيز داشته باشند.  


۳- به طور خلاصه در حال حاضر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه چه وظيفه اي دارد؟

پژوهشگاه با تعريف و انجام پژوهش در قالب يازده گروه پژوهشي، وظيفه توليد محتواي علمي و درسي براي اساتيد، محققين و دانشجويان رشته هاي علوم انساني دانشگاهها را در دستور كار خود دارد. اين وظيفه در راستاي بازنگري و اسلامي سازي علوم انساني صورت مي گيرد. 


۴- پژوهشگاه از چه راه هايي دانشجو مي گيرد؟

پذيرش دانشجو در پژوهشگاه فقط از طريق سازمان سنجش صورت مي گيرد. 


۵- طرحي دارم كه به نظرم با زمينه هاي پژوهشي پژوهشگاه همسو باشد نحوه همكاري چه شرايط و فرآيندي دارد؟

۱- انتخاب يكي از گروه هاي پژوهشگاه  كه حوزه فعاليتش  با موضوع طرح شما سنخيت دارد  
۲- ارتباط با مدير گروه مرتبط و ارائه موضوع پژوهش براي بررسي تناسب موضوع با ماموريت و رسالت گروه
۳- تهيه طرح نامه در...
۱- انتخاب يكي از گروه هاي پژوهشگاه  كه حوزه فعاليتش  با موضوع طرح شما سنخيت دارد  
۲- ارتباط با مدير گروه مرتبط و ارائه موضوع پژوهش براي بررسي تناسب موضوع با ماموريت و رسالت گروه
۳- تهيه طرح نامه در صورت تائيد موضوع توسط مدير گروه و ارسال به گروه براي بررسي در شوراي علمي گروه
۴- ارسال رزومه كاري براي گروه در صورت درخواست.


۶- پژوهشگاه غير از قم در چه شهرهاي ديگري دفتر دارد؟

پژوهشگاه علاوه بر قم در تهران هم دفتر دارد كه برخي نشست هاي علمي و كلاس هاي آموزشي و غيره در اين دفتر برگزار مي شود.
آدرس: تهران خيابان انقلاب، بين وصال و قدس، كوي اسكو پلاك۶
تلفن: ۶۶۴۰۲۶۰۰
پژوهشگاه علاوه بر قم در تهران هم دفتر دارد كه برخي نشست هاي علمي و كلاس هاي آموزشي و غيره در اين دفتر برگزار مي شود.
آدرس: تهران خيابان انقلاب، بين وصال و قدس، كوي اسكو پلاك۶
تلفن: ۶۶۴۰۲۶۰۰ 


۷- آيا مي توانيم از كتابخانه پژوهشگاه استفاده كنيم؟

خير،  با توجه به اين كه اين كتابخانه تخصصي است فقط اعضاي هيئت علمي و محققين همكار مي توانند از منابع آن استفاده نمايند


۸- با توجه به عدم امكان استفاده از منابع كتابخانه، امكان كپي و صحافي كتاب مورد نظر وجود دارد؟

بله، اين كار با دريافت هزينه انجام مي گيرد  


۹- پژوهشگاه در چه مقاطعي دانشجو مي پذيرد؟

در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري  
صفحه تحصيلات تكميلي را ببينيد
در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري  
صفحه تحصيلات تكميلي را ببينيد  
 
 

 

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.