مدیريت آموزش‌های تخصصی و تحصیلات تکمیلی

 

به‌منظور ايجاد و توسعه آموزش‌هاي ميان‌رشته‌اي در تحصيلات تكميلي متناسب با رسالت پژوهشگاه و تامين كادر علمي و نيازهاي پژوهشي در حوزه ماموريت  پژوهشگاه، از سال ۱۳۷۴ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه اقدام به برگزاري دوره تحصيلات تكميلي در دو مقطع كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي نموده است.

در مقطع كارشناسي‌ارشد رشته‌هاي تاريخ اسلام، روانشناسي، جامعه شناسي، فلسفه آموزش و پرورش، علوم قرآن و حديث با گرايش فلسفه تفسير، مطالعات تاريخ تشيع و مديريت دولتي و در مقطع دكتري تخصصي رشته‌هاي علوم اقتصادي با گرايش اقتصاد اسلامي، علوم قرآن و حديث با گرايش فلسفه تفسير، روانشناسي، جامعه شناسي، مديريت دولتي با گرايش رفتار سازماني و فلسفه تعليم و تربيت را برگزار نموده است.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.