5
دو فصلنامه علمي - تخصصي تربيت اسلامي 1

سخن آغازين

بي‌ترديد هيچ ديني به اندازة اسلام به تعليم و تربيت اهميت نداده است. نخستين سخناني که بر پيامبر اسلام(ص) وحي مي‌شود به او دستور مي‌دهد به نام خدا بخواند؛ خداوندي که آفريدگار انسان است و به او نوشتن با قلم را آموخته است. نوشتن و ابزار آن يعني قلم از ديد اسلام چنان ارزشمند است که خداوند به قلم و نوشته سوگند ياد مي‌کند.

ارزش و اعتباري که قرآن براي تعليم و تربيت و خواندن و نوشتن قائل شد، در سيرة پيامبر(ص) نيز جلوه‌ کرده تا جايي که ايشان خود را معلم خواندند و فرمودند: «همانا من معلم مبعوث شده‌ام.» نگاهي گذرا به زندگاني ايشان نيز مؤيد اين مطلب است چرا که بيشترينة فعاليت‌هاي ايشان، فعاليت‌هاي تعليمي و تربيتي بوده است. اين حرکت را امامان معصوم(ع) نيز ادامه دادند تا جايي که امام باقر و امام صادق(ع) در تاريخ اسلام به عنوان بزرگترين دانشمند مطرح شدند و نهضت‌هاي علمي بزرگي را ايجاد و هدايت کردند.

حرکت تعليمي و تربيتي که از قرآن آغاز و در زندگي پيامبر(ص) و اهل بيت(ع) ادامه يافت در جامعة اسلامي تأثيرات مبارکي بر جاي گذاشت، به گونه‌اي که در مدت کوتاهي مدرسه‌ها، دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشي، دارالعلم‌ها، رصدخانه‌ها و کتابخانه‌هاي عظيمي در جاي جاي جهان اسلام تأسيس و مسلمانان به سرعت پرچمدار رشد و


دو فصلنامه علمي - تخصصي تربيت اسلامي 1
4

فهرست مطالب

تعداد بازدید : 105231
صفحه از 157
پرینت  ارسال به