مبانی اندیشه سیاسی در اسلام (جلد دوم)

ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
قیمت (ریال) : 67000 ریال ریال

چکیده کتاب

به‌يقين هسته مركزي در جامعه آزاد سياسي، منابع انساني‌اند كه افكار، عقايد، گرايش‌ها، تمايلات، نيازها، استعدادها، ساختار و فطرتشان به‌طور مبنايي و ريشه‌اي در چگونگي شكل‌گيري جامعه و تأسيس حكومت مناسب، فعالانه نقش آفريني مي‌كنند و تمامي اين امور در ساختار حكومت ديني نقش اساسي دارد؛ بنابراين، گرچه اومانيسم و انسان‌گرايي به مفهوم هوس‌آلود و لجام‌گسيخته و غربي آن مردود است؛ با وجود این حقايق، ابعاد و ارزش‌هاي انساني كه خدا و رسول(ص) بر آن تأكيد كرده‌اند، به طور طبيعي، در همه ابعاد زندگي اجتماعي به‌ويژه سياست نقش خود را ايفا مي‌كنند و لازم است كه مورد توجه مجريان و كارگزاران جامعه الهي قرار بگیرد. كتاب پيش‌رو، با هدف رهیافتی به ‌این موضوعات در آيات‌و روايات به‌جستجوي اصول ياد شده و ارزش‌هاي انساني پرداخته است كه مي‌بايست در شكل‌گيري نظام و انديشه‌هاي‌سياسي در جامعه ديني تأثيرگذار باشند. مخاطب در اين اثر مي‌تواند بارزترين مباحث مورد توجه و تأكيد در این خصوص را مطالعه کند.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.