نظریه های علم مسیحی در جهان غرب

نوبت چاپ : اول
سال چاپ : 1392
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تعداد صفحات : 256
قیمت (ریال) : 66000 ریال

چکیده کتاب

این اثر، تلاشي است برای تبیین مساله علم مسیحی و دینی در جهان غرب و مهم‌تر‌ین پیام آن این ست که طرح نظریات علم دینی دارای تاریخی طولانی است و مساله‌اي جدید مربوط به چند دهه گذشته و آن هم در ایران و برخی کشورهای اسلامی نیست. این امر، اهمیت تاریخی و کارکردی نظریات علم دینی را در جهان امروز نشان می‌دهد. در اين كتاب، سعي بر آن بوده تا زمینه و علل طرح نظریات علم مسیحی کنکاش گردد و مشخص شود که ارائه اين نظریات چه تاثیرات و نتایجی دربر داشته است. در مورد علل طرح اين نظریات مي‌توان به اهمیت و کارکردهای علم تجربی مدرن از یک سو، محدودیت‌ها و بحران‌های ناشی از نگاه افراطی به آن و استفادة نادرست از آن از سوی دیگر، و نیز بحران معنوی انسان مدرن و نقش ادیان در رفع آن، اشاره كرد.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.