پارادایم های تحقیق در علوم انسانی

نوبت چاپ : سوم
سال چاپ : 1395
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تعداد صفحات : 361
قیمت (ریال) : 185000 ریال

برگزیده در پانزدهمين همايش كتاب سال حوزه ، سال۹۲ ، شايسته تقدير

چکیده کتاب

نورمن بليكي به عنوان استاد جامعه‌شناسي در صدد تأليف كتابي تحت عنوان رويكردهايي در تحقيق اجتماعي برآمده است كه بنا به اظهار خودش (در چاپ اول آن) پس از 25 سال فعاليت علمي در حوزه فلسفه علم، علوم اجتماعي، روش‌شناسي تحقيقات اجتماعي و روش‌هاي كمي و كيفي تحقيق، صورت گرفته است. اين كتاب كه اكنون ترجمه آن پيش‌روي شماست سعي دارد تا دانشجويان، كارشناسان، محققين و انديشمندان علوم اجتماعي را با پيش‌فرض‌هاي هستي‌شناختي و معرفت‌شناختي حاكم بر روش‌شناسي‌هاي علمي آشنا سازد. در اين كتاب بخوبي الگو و يا انگاره‌هاي فكري حاكم بر توليد علم را شفاف نموده و سئوالات بنيادين و اساسي فلسفي موجود در آنها را پاسخ داده است. در مجموع اين كتاب راه را بر پذيرش پارادايم تكثرگرايانه علم هموار نموده است.
جهت درك بهتر كتاب بليكي و با توجه به نيازمندي‌هاي آموزشي در جامعه، ضرورت مطالبي به صورت تأليفي در ابتداي ترجمه اين كتاب مد نظر قرار گرفت. بدين لحاظ بنا به توصيه گروه فلسفه علوم انساني پژوهشگاه حوزه و دانشگاه كه حمايت كننده و ناشر اين ترجمه است، موضوعاتي در مورد فلسفه، علم، رابطه بين فلسفه و علم و همچنين رابطه بين فلسفه، علم و تحقيق اجتماعي از يك طرف و اينكه به لحاظ منطقي در فرآيند يك تحقيق علمي چه عناصري ذي مدخل مي‌باشند، جهت طرح قسمتي به عنوان تأليف اين ترجمه پيشنهاد شد. با توجه به شناخت مترجمين از فحواي كتاب بليكي و نياز آموزشي مراكز علمي، از اين ايده استقبال گرديد. لذا، به عنوان مقدمه‌اي بر ترجمه اقدام به تأليف اين دو قسمت گرديد. قسمت اول به بحث پيرامون فلسفه، علم و تحقيق اجتماعي پرداخته است و قسمت دوم، كالبد شكافي منطقي فرآيند يك تحقيق علمي را به علاقه‌مندان به تحقيق و پژوهش علمي عرضه نموده است.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.