روش شناسی تحقیقات کیفی

نوبت چاپ : چهارم
سال چاپ : 1393
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
قیمت (ریال) : 140000 ریال

چکیده کتاب

همچنان‌كه شناخت فلسفه تحقيق، در پارادايم‌هاي مختلف علوم انساني از اهميت خاصي برخوردار است، در روش‌شناسي‌هاي مختلف تحقيق كيفي نيز جايگاه خاص خود را دارد. شناخت مباني هستي‌شناختي، معرفت‌شناختي و روش‌شناختي روش‌هاي تحقيق كيفي، محققان را قادر مي‌سازد تا در استفاده از هر كدام از اين روش‌ها و متناسب با موضوع تحقيق، دقيق‌تر عمل كنند. علاوه بر اين، شناخت اين مباني بنيادين، محقق را قادر مي‌كند تا از راهبردهاي مناسب‎تري در تحقيق خود بهره ببرد. ضرورت اين مسئله از آن جهت است كه روش‌هاي تحقيق كيفي، پيچيده، سخت و مبتني بر توانايي‌هاي محقق مي‌باشد. شناخت بهتر محقق، وي را كمك مي‌كند تا اين مسير پيچيده تحقيق را بهتر طي كند. در اين كتاب، تلاش شده است تا مباني بنيادين روش‌شناسي‌هاي غالب تحقيق كيفي معرفي گردد. همچنين، رابطه ميان اين مباني بنيادين، با مدل‌هاي ورود به واقعيت تجربي تحقيق نيز معرفي شده است؛ تا انديشمندان و محققاني كه علاقه‌مند به استفاده از اين روش‌ها هستند، درك مناسبي از اين روش‌شناسي‌ها داشته باشند.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.