فقه الاداره (جلد اول) چیستی و کلیات

نوبت چاپ : اول
سال چاپ : 1392
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
ناشر همکار : بنياد فقهي مديريت اسلامي
تعداد صفحات : 265
قیمت (ریال) : 80000 ریال

چکیده کتاب

مسائل هر عـلم اصلی‌ترین عناصر در معرفی، شکل‌گیری، صورت‌بندی و توسعه آن به‌شمار می‌روند و ریشه اين مسائل را مي‌توان در نیازهای بشری جستجو كرد كه اين باعث مي‌گردد علوم انساني به سوي کاربردی شدن سوق پيدا كند. با توجه به مساله محور بودن فقه عرضه نظام‌مند مسائل علوم‌انسانی به فقه منجر به تولید پاسخ‌هایی در اندازه‌های مورد نظر دین خواهد گردید. نظام پاسخ‌های فقهی که ناظر به نظام مسائل علوم‌انسانی ایجاد می‌شود همان چرخه تولید علوم‌انسانی اسلامی، البته با تأثير پذيري علم از فقه، خواهد بود. «فقه الاداره» به عنوان یکی از افراد «فقه علوم انسانی» جایگـاهی روشن پیـدا می‌کند. دانشي از خانواده فقه خواهد بود و برخوردار از مجموعه توانمندی‌های آن که به غنی‌سازی دانش مدیریت می‌پردازد.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.