آسیب شناسی جریان های تفسیری (جلد دوم)

پديدآورنده : محمد اسعدي
پديدآورنده : سيدمحمود طيب حسينی
پديدآورنده : احمد واعظی
پديدآورنده : عسكر ديرباز
پديدآورنده : امیر احمدنژاد
پديدآورنده : علی اصغر ناصحیان
پديدآورنده : علیرضا عظیمی فر
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
قیمت (ریال) : 160000 ریال ریال

چکیده کتاب

تفسير قرآن كريم در گذر زمان همواره ماية دل‌مشغولي مكتب‌هاي گونه‌گون اسلامي با نگرش‌ها و مشرب‌هاي مختلف فكري بوده كه جريان‌هاي متنوع تفسيري را پديد آورده است. هرچند اين تنوع و گونه‌گوني از منظري نمايش شكوه و عظمت اين كتاب آسماني و ابعاد و لايه‌هاي به هم تنيده معارف آن‌ است، اما نگاه‌هاي يك‌سويه و گاه بي‌ضابطه در بستر اين جريان‌ها،‌ براي انديشمندان متعهد به صيانت مقاصد والاي الهي،‌ همواره ماية‌ نگراني بوده است. مجموعة‌آسيب‌شناسي جريان‌هاي تفسيري حاصل ملاحظات عالمانة‌ جمعي از انديشمندان حوزة قرآن‌پژوهي در جريان‌هاي مختلف تفسيري متقدم و متأخر با دو نگاه جريان‌شناختي و آسيب‌شناختي است. كتاب حاضر به عنوان جلد دوم اين مجموعه در ادامة بخشهاي هفت گانة جلد اول، به بررسي تحليلي و آسيب شناختي نُه جريان تفسيري ديگر مي‌پردازد كه هريك به نوعي در تاريخ گذشته و معاصر تفسير از اهميت خاص برخوردار بوده‌اند. جريان‌هاي معتزلي، اشعري، فقهي، ادبي سنتي، ادبي معاصر، فلسفى، اجتماعى عقلي، روشنفكري التقاطي و نهايتاً‌ جريان هرمنوتيك در اين جلد به بررسي و تحليل نهاده شده‌اند.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.