وضعیت سنجی دوره های معرفت افزایی؛ در نگرش اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی

پديدآورنده : مجید کافی
پديدآورنده : مجید کافی
پديدآورنده : فاطمه کریمی
پديدآورنده : مهدی کریمی
پديدآورنده : مصطفی تقوی
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
ناشر همکار : دبیرخانه شورای اسلامی شدن دانشگاه ها و مراکز آموزشی شورای عالی انقلاب فرهنگی
قیمت (ریال) : 120000 ریال ریال

چکیده کتاب

براساس آيين‌نامه و دستورالعمل اجرايي دوره‌هاي دانش‌افزايي، کارگاه‌هاي معرفت‌افزايي استادان در سال‌هاي 1390 و 1391 در برخي از دانشگاه‌هاي کشور اجرا شد. پس از آن بود که انبوهي از ديدگاه‌هاي موافق و مخالف، راضي و ناراضي، خوش‌بينانه و بدبينانه و... به ستادهاي اجرايي طرح معرفت‌افزايي ارائه شد؛ اما شناخت نقاط قوت و ضعف طرح از لابه‌لاي اين ديدگاه‌ها کار آساني نبود؛ چرا که نخست، اين مقدار از ديدگاه‌هاي رسيده به ستاد‌هاي اجرايي به اندازه‌‌اي نبود که قابل تعميم به کل طرح و اجراي آن باشد؛ و دوم، چون اين ديدگاه‌ها هدفمند ارائه شده‌ بودند، به همين دليل قابل اتکا و استناد نبودند. از اين‌رو شناخت وضعيت طرح در مقام اجرا از نظر استادان به‌عنوان فراگيران طرح، زمينه‌اي براي انجام اين تحقيق قرار گرفت. اين پژوهش درصدد است چشم‌انداز اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی را نسبت به برگزاري کارگاه‌هاي معرفت‌افزايي نشان دهد و به مديران اجرايي طرح راهکارهایی ارائه دهد تا ابهام‌هاي موجود را برطرف و در اجراي طرح موفق‌تر از گذشته عمل کنند.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.