بهداشت روانی

نوبت چاپ : ویراست دوم ؛ چاپ چهارم
سال چاپ : 1398
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
ناشر همکار : سازمان سمت
قیمت (ریال) : 480000 ریال

برگزیده در سيزدهمين همايش كتاب سال حوزه ، ۹۰ ، برگزيده ؛ هجدهمين دوره كتاب سال دانشجويي ،۹۰ ، برتر ؛

چکیده کتاب

نهضت بهداشت‌رواني در قرن بيستم از تأثيرگذارترين نيروهاي اجتماعي بود كه به پيشگيري از اختلالات رواني به جاي مراقبت و درمان صرف آنها متمركز شد. نگاه جديد، سلامت رواني را فراتر از نبود بيماري تلقي مي‌كند و به دنبال تحول و انسجام شخصيت انسان‌ها و شكوفايي استعدادهاي آنان است. فصل اول كتاب، تعاريف و حوزه‌هاي بهداشت رواني را بررسي مي‌كند و الگوي زيستي رواني اجتماعي معنوي را مبناي سلامت رواني مي‌داند. فصل دوم، روي‌آوردهاي روان‌شناختي، اخلاقي و ديني به شخصيت سالم بررسي شده و شخصيت سالم در قالب سه رابطه سالم و سازگار فرد با خداوند، خويش و ديگران تعريف مي‌شود كه رابطه فرد با خداوند، وحدت‌بخش و انسجام دهنده جنبه‌هاي مختلف وجودي اوست. فصل سوم نقش نيازها به ويژه نيازهاي معنوي در سلامت رواني را بررسي مي‌كند. فصل چهارم و پنجم نيز به نقش اعتقادات و رفتارهاي ديني در بهداشت رواني مي‌پردازد. در فصل ششم عوامل مخل سلامت رواني از جمله گناه بررسي مي‌شود. فصل هفتم، هشتم و يازدهم عهده‌دار بررسي روابط با خانواده و ساير مردم و مسائل اقتصادي نهادهاي اجتماعي مي‌باشد. فصل نهم به جنبه‌هاي زيست محيطي و فناوري بهداشت رواني و فصل دهم به نقش يادگيري و نهاد آموزش و پرورش در بهداشت رواني مي‌پردازد.

پیـوست هـا

  • تصاویر:

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.