روش شناسی پژوهش در روان شناسی و علوم تربیتی

نوبت چاپ : سوم
سال چاپ : 1393
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
قیمت (ریال) : 60000 ریال

چکیده کتاب

تدريس و پژوهش در روان¬شناسي و علوم تربيتي دچار كاستي¬هاي اساسي در بنيادهاي فلسفه علم و غفلت از بكارگيري روش¬هاي كيفي و تركيبي و گرفتار فقر نوآوري متناسب با فرهنگ ملي است.
اين كتاب درصدد است اين نقيصه را رفع كند و نگاهي جديدتر به اين مقولات مغفول مانده، داشته باشد. فصل اول به مسائل اساسي و فرايند پژوهش مي¬پردازد. در فصل دوم با رويكردهاي كمي و كيفي در پژوهش آشنا مي¬شويم. در سه فصل بعدي به ترتيب، انواع طرح¬هاي كمي (شامل پيمايش، همبستگي، علّي – مقايسه¬اي و آزمايشي)، كيفي از جمله طرح¬هاي موردي، روايتي، تاريخي، قوم شناختي، پديدار شناختي، اقدام پژوهشي و تحليل گفتمان و تركيبي (مشتمل بر طرح¬هاي چند جانبه، تبييني و اكتشافي را بررسي مي¬كند.
نهايتاً، فصل ششم و آخر كتاب را با بحث از نياز جامعه روانشناسي و تعليم و تربيت ايران به داشتن نگرشي نو نسبت به روش¬شناسي پژوهش خاتمه مي¬دهيم.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.