الگوهای تأمین اجتماعی از دیدگاه اسلام و غرب

نوبت چاپ : دوم
سال چاپ : 1395
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تعداد صفحات : 448
تعداد جلد : 1
قیمت (ریال) : 157000 ریال

چکیده کتاب

تأمین اجتماعی یکی از مقاصد والای شرعی و اساسی‌ترین پایه‌های‌ عدالت اجتماعی در اسلام است. این کتاب با مطالعه تجربه‌ صدر اسلام و نقد و بررسی تجارب جوامع سرمایه‌داری‌ و ایران و شناخت واقعیت‌های عینی موضوع، مسئله تأمین ‌اجتماعی را بر منابع معرفت دینی عرضه و به ‌روش تحلیلی‌ــ توصیفی خطوط کلی چگونگی سامان‌دهی مشکلات تأمین اجتماعی معاصر را در چارچوب اقتصاد اسلامی تبیین می‌کند. یافته‌های تحقـیق نشان می‌دهد نظام‌های تأمین اجتماعی متعارف بـه‌رغم اینکه ــ نسبت به‌وضعیت عدم وجود آنها ــ ‌موجب بهبود سطح معیشت مردم شده‌‌اند، به لحاظ سازگاری درونیِ عناصر (مباني، اهداف و راهبردها)، نتایج عملكردی و سازگاری با مبانی اسلامي با اشکالات نظری و چالش‌های عملی زیادی مواجه‌اند؛ بررسی این مسئله در چارچوب منابع معرفتی اقتصاد اسلامی به‌کشف الگوی متمایزی از تأمین اجتماعی مبتنی بر راهکارهای سه‌گانة تدارك خصوصي، تكافل عمومي و تضامن دولتی منجر شده که از ویژگی‌های ممتازی نسبت به الگوهای متداول برخوردار است.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.