درسنامه اقتصاد رفاه با نگرش اسلامی

نوبت چاپ : اول 92
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تعداد صفحات : 112
قیمت (ریال) : 30000 ریال

چکیده کتاب

تعیین اهداف برای یک سیاست عمومی و در نتیجه ابزار رسیدن به آن و همچنین ارزیابی این سیاست‌ها مستلزم ارزش‌های اخلاقی است که تحت عنوان اخلاق هنجاری مطرح می‌شود. برخی از اندیشمندان اسلامی معتقدند که مکتب اخلاقی اسلام غایت‌گرا است نه وظیفه‌گرا. عده‌ای ملاک درستی و نادرستی عمل را دو اصل وظیفه و اصل نتیجه می‌دانند. بنابراین در موارد تعارض بین پیامدها و ارزش‌های اخلاقی وظایف و یا حتی بین پیامدهای مختلف و همچنین بین وظایف تأکید بر بهره‌گیری از وحی و مصلحت در مقام اثبات است. در مجموع اندیشمندان اسلامی در اقتصاد رفاه را می‌توان جز فرا رفاه‌گرایان قلمداد کرد اما با این ویژگی که اینان مصلحت و به‌طور ویژه عدالت و کمال و تقرب انسان‌ها به خدا را که با بهره‌گیری همه جانبه از وحـی و عقل مشخص می‌شوند، محوری‌ترین ملاک در ارزیابی سیاست‌ها و وضعیت‌های اقتصادی می‌دانند.

منابع مرتبط

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.