91
نقد و ارزيابى تاريخى در الصحيح من سيرة النبى الاعظم(ص)

نقد و ارزيابى تاريخى در الصحيح من سيرة النبى الاعظم(ص)

سيد ضياءالدين ميرمحمدى

مقدمه

در تحقيقات و پژوهش‏هاى تاريخى، مورخ قبل از استفاده از منابع، مدارك و متون تاريخى، بايد به نقد و ارزيابى منابع و اسناد تاريخى بپردازد تا در نتيجه نقد و تحقيق متن و تفسير و تحليل آن، به حقايق تاريخى دست يابد و اجتهاد و تحليل‏هاى تاريخى را بر پايه نقد و ارزيابى منابع ارايه نمايد. در واقع پل ارتباطى اجتهاد و استنباط هاى تاريخى، نقد و ارزيابى منابع و تحقيق در متون تاريخى است.

اقسام نقد و ارزيابى:

نقد و ارزيابى تاريخى، معمولاً دو نوع است: «نقد خارجى ۱ يا ظاهرى» و «نقد داخلى ۲ يا باطنى».

۱. نقد خارجى. در نقد خارجى يا ظاهرى، مورخ اصالت و صحّت سند تاريخى را مورد ارزيابى و بررسى قرار مى‏دهد و به واقعى و غيرواقعى بودن آن نظر دارد. وى به دنبال بازشناسايى سند موثق ازغير موثق است تاصحت سند تاريخى را اثبات نمايد و به اصالت و اعتبار آن دست يابد. البته در نقد خارجى، مورخ علاوه براثبات اصالت منبع تاريخى، به مواردى هم چون زمان و مكان و مولّف سند تاريخى نيز نظر دارد. ۳

۲. نقد داخلى. نقد داخلى يا باطنى و به تعبيرى «ملاك داخلى»، درك و فهم معنا و مفهوم سند و مدرك تاريخى است و اين كه اين متن و منبع تاريخى، چه معنا و مفهومى را در خود نهفته دارد.

1.Externalcriticism.

2.Internal Criticism.

3.ر.ك. تاريخ‏در ترازو، دكتر عبدالحسين‏زرين‏كوب، ص‏۱۴۵؛ ر.ك. روشهاى‏تحقيق، دكتر مهدى ساده، ص ۳۹۵.


نقد و ارزيابى تاريخى در الصحيح من سيرة النبى الاعظم(ص)
 • نام منبع :
  نقد و ارزيابى تاريخى در الصحيح من سيرة النبى الاعظم(ص)
  موضوع :
  تاريخ اسلام
  شماره :
  1
تعداد بازدید : 11645
صفحه از 106
پرینت  ارسال به