27
ملاك‏ها و ضوابط تشخيص اخبار صحيح در «الصحيح»

ملاك‏ها و ضوابط تشخيص اخبار صحيح در «الصحيح»

محمدرضا هدايت‏پناه

مقدمه

بدون ترديد، كتاب «الصحيح من سيرة النبى الاعظم(ص)» تأليف استاد فرزانه، علامه سيد جعفر مرتضى عاملى تأثير قابل توجهى بر نوشته‏هاى محققان و انديشمندان حوزه سيره نبوى گذاشته است. اين تأثير در مرحله اول، مرهون تسلط استاد بر علوم حوزوى اعم از فقه، حديث، تفسير، ادبيات و غيره است و در مرحله بعد، احاطه كامل و تحسين برانگيز بر منابع است.

اين دو ويژگى، به همراه ذهن نقّادانه استاد، توانسته است از «الصحيح» كتابى ممتاز و كم نظير ارايه نمايد و شايد بتوان گفت اين اولين كتاب در جهان تشيع است كه درباره سيره نبوى با اين وسعت نوشته شده است.

آن چه در وهله اول توجه خواننده كتاب را به خود جلب مى‏كند، نام كتاب يعنى «الصحيح» است و اين خود ادعايى بس بزرگ است كه ما اينك در صدد شرح آن و اين كه آيا نويسنده توانسته است اين امر را در كتاب خود اثبات كند يا خير نيستيم؛ ۱ بلكه آن چه مى‏خواهيم بيان كنيم، اين است كه استاد براساس كدام ملاك‏ها و معيارها آن چه را در الصحيح بيان كرده است صحيح دانسته است؟ پس، آنچه ما در صدد بيان آن هستيم، نقد و بررسى اين قواعد و معيارهاست و به طور مسلّم اين موضوع مى‏تواند راهنماى خوبى براى محققانى باشد كه مى‏خواهند در اين راه گام بردارند.

1.در چاپ قبلى عنوان كتاب «ما هو الصحيح من سيرة النبى الاعظم» بود.


ملاك‏ها و ضوابط تشخيص اخبار صحيح در «الصحيح»
 • نام منبع :
  ملاك‏ها و ضوابط تشخيص اخبار صحيح در «الصحيح»
  موضوع :
  تاريخ اسلام
  شماره :
  1
تعداد بازدید : 17236
صفحه از 56
پرینت  ارسال به