کرسی علمی ترویجی ارزیابی برنامه دولت در زمینه رفاه و تامین اجتماعی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی با نگرش اسلامی

یکشنبه 1394/12/2

پیـوست هـا

  • کرسی برنامه دولت در زمینه رفاه و تامین اجتماعی (دانلود)

  • تصاویر:
  • کرسی برنامه دولت در زمینه رفاه و تامین اجتماعی
  • کرسی برنامه دولت در زمینه رفاه و تامین اجتماعی

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.