چهره جان: خودشناسي با رويكرد يكپارچه توحيدي

نوبت چاپ : سوم
سال چاپ : 1398
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تعداد صفحات : 336
قیمت (ریال) : 395000 ریال

چکیده کتاب

همه ما واژه خودشناسی یا خودآگاهی را شنیده‌ایم و در گفتگوها و نوشته‌ها زیاد آن را به کار می‌بریم. اما بسیاری از مردم آنچنان که باید خود را نمی‌شناسند و از صفات واقعی خویش آگاه نیستند؛ زیرا اغلب آدم‌ها کمتر وقت خود را صرف تأمل در خویشتن و درک صفات و خصوصیات خودشان می‌کنند و به ندرت نیازها، ارزش‌ها، علایق، باورها یا سبک زندگی‌شان را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهند. بیشتر مردم در تکاپوی انجام کارهای روزمره‌ هستند و شب و روز می‌کوشند تا با کسب ثروت، قدرت، پیشرفت و حتی علم و دانش، وسایل رفاه و آسایش مادی خود را فراهم آورند و در این میانه کمتر به خویشتن می‌اندیشند. هدف کتاب حاضر آشنا کردن شما با ابعاد پیچیده و متنوع خودتان است تا با شناخت بهتر خویش، ضمن پی بردن به عظمت آفریننده این موجود بی‌بدیل هستی، درک شفاف‌تری از صفات، توانایی‌ها، احساس‌ها، باورها، ارزش‌ها، رفتارها و ارتباطات خود و دیگران داشته باشید. نویسنده ‌کوشیده است با رویکردی یکپارچه، تصویر روشنی از ابعاد زیستی، روانی، اجتماعی و معنوی آدمی ارائه دهد و بدین ترتیب الگویی در باب شناخت انسان پیشنهاد کند که هر کسی بتواند متناسب با سطح دانش و معرفت خویش، به درک قابل قبولی از خود برسد و تاحدودی با ابعاد گوناگون وجود خودش آشنا شود.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.