تحلیل ماهیت پول و بنيان هاي اعمال سياست پولي در اقتصاد ايران

نوبت چاپ : سوم
سال چاپ : 1397
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تعداد صفحات : 180
قیمت (ریال) : 100000 ریال

چکیده کتاب

اعمال سیاست‌های پولی در ایران اسلامی با چندین چالش عمده مواجه است؛ از جمله این چالش‌ها مبهم بودن نهاد تعیین کننده سیاست پولی و هدف اصلی آن در نظام اقتصادی اسلام است. این چالش‌ها به صورت روشمند حل نخواهند شد مگر اینکه در مرحله موضوع‌شناسی تحلیلی جامع از ماهیت پول وجود داشته باشد. کتاب حاضر با ارائه تحلیل «مال اعتباری» از ماهیت پول به این نتیجه رسیده است که نهاد تعیین کننده سیاست پولی در نظام اسلامی دِین است و دین هدف اصلی سیاست پولی را به حکم اولی «حفظ ارزش پول» قرار داده است. در نتیجه دولت در پولی کردن کسر بودجه با محدودیت مواجه است. از این‌رو بانک ‌مرکزی در نظام اسلامی باید بر وظیفه اصلی‌اش یعنی حفظ ارزش پول پافشاری کند و دیگر نهادهای نظام به‌ویژه قوه مجریه با انضباط مالی او را در انجام مأموریتش یاری کنند. ضمن اینکه اصلاح همه جانبه قوانین پولی کشور در جهت افزایش استقلال بانک مرکزی گامی مهم و اساسی در این راستا است.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.