توابع رفاه اجتماعي: تبيين ديدگاه ها و بررسي مباني آنها با نگرش اسلامي

نوبت چاپ : اول
سال چاپ : 1395
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تعداد صفحات : 140
قیمت (ریال) : 52000 ریال

چکیده کتاب

اقتصاد رفاه به عنوان رکن اصلی تابع رفاه اجتماعی، از این منظر حائز اهمیت است که می‌توان با آن، مطلوب‌ترین وضعیت اقتصادی جامعه را شناسایی و دو وضعیت اقتصادی را با هم مقایسه کرد. این توابع با کارکردهای یاد شده می‌تواند مبنایی برای سیاست‌گذاری‌های اقتصادی ــ اجتماعی یک جامعه قرار گیرد؛ از این‌رو تبیین این توابع، بررسی مبانی ارزشی و اعتقادی‌ آنها و تطبیق با رهنمودهای اسلام، خدمت ارزنده‌ای به جامعه علمی، بومی‌سازی علوم ‌انسانی و سیاست‌گذاری یک جامعه اسلامی است. فصل‌های هفتگانه کتاب نیز بر حسب ایده‌ یادشده تنظیم شده‌اند. فصل اول به تعاریف، مفاهیم و کلیات اختصاص دارد؛ در فصل‌های دوم تا پنجم، متغیرها و معیارهای توابع مختلف رفاه اجتماعی، تبیین و توضیح داده می‌شود؛ در فصل ششم، توابع مذکور از نظر گرایش به مطلوبیت و آزادی با یکدیگر مقابله می‌شوند؛ فصل هفتم نیز به بررسی مبانی ارزشی و اعتقادی توابع اشاره ‌شده با نگرش اسلامی اختصاص دارد.

منابع مرتبط

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.