نظریه اجتماعی ارتباط در قرآن

نوبت چاپ : اول
سال چاپ : 1394
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تعداد صفحات : 332
قیمت (ریال) : 127000 ریال

چکیده کتاب

تحقيق حاضر مبتنی بر این پيش‌فرض است كه راه برون‌رفت از مسائل و مشكلات علوم سكولار، نظريه‌پردازي و توليد علم كارآمد براساس نظريه‌هاي ساخته و پرداخته شده از متون ديني و هماهنگ با جهان‌بيني و فرهنگ جامعه است. در راستای پیش‌فرض یاد شده اين سؤال مطرح مي‌شود كه چه نظريه‌اي را مي‌توان براساس مبنا يا مباني شناخت جامعه در قرآن، ساخته و پرداخته كرد كه اساس تبيين‌هاي اجتماعي باشد؟ اين تحقيق در صدد است در بخش نخست مؤلفه‌هاي پارادايمي علم ديني (اسلامي) را تبيين كند و در بخش دوم مباني شناخت جامعه را از آيات قرآن استنباط و استخراج كند و سرانجام برپایه مؤلفه‌هاي پارادايمي تبيين‌شده براي علم ديني، و همچنين مباني استخراج‌شده براي شناخت جامعه از قرآن، گامي به سوي توليد نظريه‌اي اجتماعي از قرآن براي فهم و تبيين واقعيت‌هاي اجتماعي بردارد.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.