درسنامه سبک زندگی اسلامی با رویکرد تجویزی

نوبت چاپ : اول
سال چاپ : 1397
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تعداد صفحات : 304
قیمت (ریال) : 165000 ریال

چکیده کتاب

کتاب حاضر که به موضوع «سبک زندگی فردی» پرداخته است، از یک سو، ناظر به فضای دانشگاهی و موضوعات جاری در خصوص سبک زندگی است و از سوی دیگر، رویکرد اسلامی و تجویزی دارد و به لحاظ ساختاری در قالب درس‌های پانزده‌گانه با رعایت ویژگی‌های یک متن درسی، شکل گرفته است. محتوای هر درس، متناسب با یک جلسه و ترتیب درس‌ها، بر اساس یک نظم منطقی به صورت زیر شکل گرفته است: 1. مفهوم‌شناسی و پیش‌نیازها؛ 2. پیشینه‌شناسی در کشورهای غربی و ایران؛ 3. دیدگاه‌های جامعه‌شناختی و روان‌شناختی؛ 4. دورنمایی از دیدگاه سبک زندگی اسلامی؛ 5. نگرش‌هایی که سلسله‌وار موجب پيوند رفتارها می‌شوند؛ 6. رویکردهای فردی مثل: «تفكر و علم»،‌ «ايجاد ويژگي‌هاي دروني»، «عبادت و معنويت»، «تدبير زمان»، «وظیفه شغلي»، «تغذيه و بهداشت» و... ؛ 7. وظایف و کارکردهایی که بر عهده نهاد خانواده است، مثل: مسائل جنسی، وظیفه والدینی، فراغت و آسایش و صله ارحام؛ 8. وظایف فرد در قبال نهادهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.