9
رويكرد اسلامى به تعارض سازمانى

رويكرد اسلامى به تعارض سازمانى

حجه‏الاسلام على‏آقا پيروز ۱

چكيده

«رويكرد اسلامى به تعارض»، عنوان مقاله حاضر است كه به بررسى ديدگاه‏هاى مختلف درباره تعارض مى‏پردازد. در ابتدا با تحليل و مقايسه‏ى واژه‏هاى تعارض، تضاد و رقابت، تعريف روشنى از آنها ارائه مى‏دهد و سپس با بيان دو برداشت متفاوت از تعاريف تعارض و عرضه‏ى آنها به منابع اسلامى، به جست‏وجوى ديدگاه اسلامى مى‏پردازد.

نوشته‏ى حاضر با استفاده از قرآن و كلمات پيشوايان دينى عليهم‏السلام ديدگاه اسلام را درباره‏ى برداشت اول، يعنى اختلاف نظر و ديدگاه، تبيين كرده و مطلوبيت آن را براى رشد و خلاّقيّت اثبات مى‏نمايد و در پايان با پرسش از ديدگاه اسلام درباره‏ى برداشت دوم تعارض و نوع مديريت آن، پيشنهاد پژوهش جديدى را ارائه مى‏دهد.

واژه‏هاى كليدى: تعارض، اختلاف، رقابت، تضاد.

1.پژوهشگر و محقق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ؛Apirooz@hawzeh.ac.ar


رويكرد اسلامى به تعارض سازمانى
 • نام منبع :
  رويكرد اسلامى به تعارض سازمانى
  موضوع :
  همه موضوعات
  شماره :
  45
تعداد بازدید : 630
صفحه از 23
پرینت  ارسال به