زوج درمانی با روی‌آورد اسلامی

نوبت چاپ : چهارم
سال چاپ : 1398
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تعداد صفحات : 316
قیمت (ریال) : 330000 ریال

چکیده کتاب

این کتاب پیش درآمدی برای تدوین یک برنامه زوج‌درمانی بر اساس دیدگاه اسلام است. فصل اول به تشریح مباني و ساختار مداخلات اسلامي براي درمان مشكلات ارتباطی زوج‌ها می‌پردازد. در فصل دوم، ویژگی خانواده سالم از نگاه خانواده‌درمانی و الگوی نظری اسلامی برای ساختار خانواده سالم ارائه شده است. آسیب‌شناسی روابط زوجین و نگاه متون اسلامی به آن در فصل سوم تشریح شده است. در سه فصل بعدی شیوه‌های ارزیابی روابط زوجین، رویکرد زوج‌درمانی شناختی رفتاری توسعه‌یافته و معنویت در خانواده‌درمانی معاصر بررسی شده است. سپس مداخله‌ها در زوج‌درماني‌اسلامي در پنج بخش مداخله‌هاي شناختي، عاطفي، رفتاري، ساختاري و معنوي ارائه شده است. در بخش ساختاري اصلاح توزيع قدرت، مشکلات حقوقی زوجين و مرزها بر اساس آموزه‌های اسلامي مد نظر قرار گرفته است. مداخله‌هاي معنوي شامل توصيه‌هاي اسلام برای حل مشکلات اعتقادی، اخلاقی و معنوی زوجین است. در انتها روش اجرای مداخلات اسلامی ارائه شده است.

پیـوست هـا

  • تصاویر:

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.