اوراق منفعت

نوبت چاپ : اول
سال چاپ : 1395
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تعداد صفحات : 232
قیمت (ریال) : 116000 ریال

چکیده کتاب

استمرار حیات اقتصادی با فقدان بازار سرمایه امکان‌پذیر نیست.با عنایت به اتکای رفتار مسلمانان بر آموزه‌های اسلامی، بازار سرمایه متعارف و ابزارهای آن در کشورهای اسلامی، کارایی ندارد. بازار سرمایه اسلامی بخشی از نظام اقتصاد اسلامی است. ابزارهای بازار سرمایه اسلامی نیز منبعث از اصول و آموزه‌های اسلام و سازگار با آن و ارزش‌های حاکم بر رفتار مسلمین، برای تسهیل در مبادلات وتعاملات زندگی اجتماعی ابداع شده‌اند. «اوراق منفعت» برای تکفل عرصه خاص و وسیعی از بازار سرمایه اسلامی (منافع و خدمات) ابداع و معرفی شده است و برای تنوع مبادلات در سایر عرصه‌ها نیز کارایی دارد. استفاده صحیح از این ابزار در سطح ملی و بین‌المللی فرصتی مغتنم و غفلت از آن تهدیدی سهمگین است. اوراق منفعت، منافع (نه عین) را منتقل خواهد کرد و در واقع مالک برای تأمین نقدینگی مورد نیاز، می‌تواند با انتشار صکوک منفعت، بدون انتقال مالکیت عین، منافع یا خدمات را در مدت معینی به دیگران واگذار نماید. تحقیق حاضر بررسی فقهی اوراق منفعت و کارایی اقتصادی آن را مطمح‌نظر قرار داده است.

پیـوست هـا

  • تصاویر:

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.