پیش اجلاسیه کرسی نظریه پردازی « عینیت و ماهیت و وجود»

دوشنبه 1395/12/16

ظريّة «اصالت وجود و اعتباريّت ماهيّت»، كه مهم‌ترين و پرآوازه‌ترين مسأله در مابعدالطبيعة صدرايي است، از يك سو، پرسش‌هاي فراواني برانگيخته، و از سوي ديگر تفسيرهاي متفاوتي يافته است. تفسير صحيح و قابل دفاع از اصالت وجود و اعتباريّت ماهيّت که با آن مي‌توان به پرسش‌هاي پديد آمده پاسخ گفت و نيز تفسيری که مورد نظر خود ملاصدرا از اصالت وجود بوده است موضوع نظريّۀ پیشنهادی است که توسط آیت اله غلامرضا فیّاضی ارائه می شود.
حاصل این نظریّه آن است که: در مورد « اصالت وجود و اعتباريّت ماهيّت» دست‌كم ، سه تفسير وجود دارد كه از آن ميان، تنها تفسير نخست درست و قابل دفاع است و براساس آن، پرسش‌هايي كه در باب اين نظريّه مطرح شده است پاسخ‌هايي سرراست‌ مي‌يابد. (‌و همين تفسير با سخنان صدرالمتألهين، مبتكر نظريّة اصالت وجود، نيز سازگار است.) آن تفسير اين است كه در مورد هر شيء خارجي، از ميان دو حيثيتِ وجود و ماهيّت، آنچه اساس و پاية تحقّق آن شيء است وجود است؛ يعني وجود بذاته موجود است و براي موجود بودن به ضميمه شدن چيزي (حيثيّت تقييديّه) نياز ندارد، اما ماهيّت بذاتها موجود نيست، بلكه به واسطة وجود، موجود گشته است. پس آنچه بالذّات موجود است وجود است و ماهيّت كه با تحليل از وجود خالي شده بالعرض موجود است چون ماهيّت من حيث هي نه موجود است و نه معدوم و روشن است كه چيزي كه نه موجود است و نه معدوم تنها در عالم اعتبار موجود است، چون در عالم حقيقت ارتفاع نقيضين محال است. پس اينكه وجود اصيل و ماهيّت اعتباري است بدين معنا نيست كه ماهيّات در خارج تحقّق ندارند. بلكه ماهيّت و وجود در خارج عينِ هم‌اند و نمي‌شود چيزي كه عينِ وجود است معدوم باشد. از اين‌رو، ماهيّت نيز به عين موجوديّت وجود حقيقتاً موجود است.
آیت اله علی اکبر رشاد، حجج الاسلام و المسلمین استاد یداله یزدان پناه، دکتر عبدالحسین خسروپناه و استاد سعید جوادی آملی به عنوان شورای داوران این پیش اجلاسیه خواهند بود.
همچنین حجج الاسلام و المسلمین دکتر عسکری سلیمانیدانشیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، دکتر حسین عشاقی استاد حوزه و دانشگاه و دکتر سیدمحمد انتظام استادیار دانشگاه مفید(ره) به عنوان ناقد در جلسه حضور خواهند داشت و نیز حجت الاسلام و المسلمین دکتر علی شیروانی دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به عنوان مدیر اجلاسیه حضور دارد.

پیـوست هـا

  • کرسی نظریه­پردازی « عینیت و ماهیت وجود» (دانلود)

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.