نقش مقاصد شریعت در تاثیر مقتضیات زمان بر سیاست کیفری اسلام

نوبت چاپ : اول
سال چاپ : 1396
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تعداد صفحات : 312
قیمت (ریال) : 156000 ریال

چکیده کتاب

انسان‌ها و جوامع بشری دائماً در زمينه‌هاي گوناگون درحال تحوّل وتكامل‌اند. اگر بشر امروز را با انسان‌هاي چند قرن یا حتّی چند دهه پيش مقايسه كنيم، به‌وضوح شاهد تفاوت اساسي به‌وجود آمده در عرصه‌هاي مختلف حیات او خواهيم بود. طبعاً اين تفاوت‌ها موجب تغييرات اساسي در مناسبات افراد و جوامع مي‌گردد. مناسبات حقوقي، به‌تبع اين تحوّلات، گسترش و تنوع غيرقابل تصوري يافته‌اند و سيستم‌هاي عدالت كيفري هر روزه با انواع گوناگوني از تبهكاري‌ها و جرائم پیچیده و سازمان‌يافتۀ جديد روبرو هستند. به همین روال، تحولاتی نیز در مفهوم ومصاديق عدالت واهداف و آثار و نحوه برخورد با بزهکاران به‌وجود آمده است. اينك اين سؤال مطرح است: آيا در تعاليم ديني اسلام مقتضیات زمان تأثیری در تحول احکام شرعی و اختصاصا در سیاست کیفری اسلام، براي متناسب ساختن آن با شرايط امروزين جامعه بشري دارند؟ آیا می‌توان انعطاف پذيري لازم را در درون ضوابط فقهی این مکتب الهی تأمین نمود؟ مقاصد و اهداف شارع مقدس در اين زمينه چه نقشي دارند؟

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.