تأثیر حاکمیت الهی بر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

نوبت چاپ : اول
سال چاپ : 1396
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تعداد صفحات : 244
قیمت (ریال) : 129000 ریال

چکیده کتاب

کتاب حاضر با رویکردی نو، میزان تأثیرپذیری حقوق اساسی ایران از «حاكميت الهي» را بررسی کرده و به تبیین و تحلیل مصادیق آن پرداخته و از دو مسئله مهم دیگر نیز غفلت نکرده است: اینکه در چه مواردي، به‌رغم انتظار، حقوق اساسی ایران از حاکمیت الهی، تاثير نپذیرفته و در چه مواردي به تصور اقتضای حاكميت الهي، ملاحظاتی در حقوق اساسی ایران صورت گرفته كه ظاهراً مبنايي نداشته است. اثر حاضر گام کوچکی در راستای شناخت هرچه بیشتر یکی از مهمترین موضوعات حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران است. علاقه‌مندان به فقه سیاسی و حقوق اسلامی مخاطبان این اثر هستند و این کتاب می‌تواند به عنوان منبع درسی برای استادان و دانشجویان علوم سیاسی و حقوق و به‌ویژه حقوق عمومی مورد استفاده قرارگیرد.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.