اقتصاد خرد با نگاهی به مباحث اسلامی (جلد دوم)

نوبت چاپ : اول
سال چاپ : 1396
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
ناشر همکار : مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
تعداد صفحات : 700
قیمت (ریال) : 135000 ریال

چکیده کتاب

توکل به خداوند متعال و یاد روز پاداش و جزا در عوامل بازار، و ویژگی‌های بازار اسلامی موجب مي‌شود این بازار هزینه نسبتاً پایین و بهره‌وری نسبتاً بالایی داشته باشد. مجموعه عوامل مزبور، به‌اضافه قانع بودن مؤسسه توليدي به سود حلال منصفانه، موجب مي‌شود بـازار اسـلامي نسبت به بازار ايـدئال اقتـصاد سـرمايه‌داري، از مقدار تعادلی بيشتر، قيمت تعادلی كمتر، پايداري بيشتر، كارايي بالاتر و رفاه بيشتري برخوردار باشد.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.