ماهیت انسان و نظریه سیاسی

نوبت چاپ : اول
سال چاپ : 1396
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تعداد صفحات : 124
قیمت (ریال) : 70000 ریال

چکیده کتاب

ماهیت انسان، به‌عنوان یکی از بنیادی‌ترین موضوعات در عرصه دانش سیاسی، برای نظریه سیاسی دلالت‌های بسیار با اهمیتی دارد. این دلالت‌ها به‌گونه‌ای است که به‌واسطه آنها امکان فهم نظریه سیاسی و دلایل تفاوت در نظریات سیاسی فراهم می‌شود. در پژوهش حاضر، دست‌کم هشت مورد از استلزامات و دلالت‌های سیاسی هر نوع برداشتی از ماهیت انسان، برای نظریه‌پردازی سیاسی تبیین می‌شود، از جمله می‌توان به تعیین شکل حکومت، اعتقاد یا عدم اعتقاد به آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، اعتقاد یا عدم اعتقاد به اصل برابری سیاسی، فردگرا یا جمع‌گرا بودن نظریه سیاسی، تعیین‌کنندگی در زمینه حقوق، صورت‌بندی غایت یا غایات دولت، محافظه‌کارانه بودن یا انقلابی بودن نظریه سیاسی و در نهایت، ارتباط نظریه سیاسی با نظریه سعادت اشاره کرد. موارد هشت‌گانه‌ای که در این اثر بیان می شود، در واقع، ابزاری است برای تحلیل، فهم و ارزیابی هر نظریه سیاسی

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.