جریان شناسی تفسیر روایی

نوبت چاپ : اول
سال چاپ : 1397
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تعداد صفحات : 256
قیمت (ریال) : 140000 ریال

چکیده کتاب

جريان تفسير روايي از منظری تاریخی در حفظ و پاسداری از میراث روایی تفسیری و تعدیل برخی جریان­های رقیب نقشی ستودنی داشته است. در این میان فارغ از برخی رویکردهای بسیط در گرایش روایی، شاخه افراطی این جریان به­عنوان رويكردي كه با تأكيد بر منابع نقلي و روايي در تفسير قرآن و ناديده انگاشتن دیگر منابع و نيز بدون نگاه تحليلي انتقادي به روايات در میان فریقین مطرح شده در معرض نقد و بررسی است. در این اثر با تکیه بر روش تفسیر اجتهادی و اصول روایت­شناختی آن، نگاهی انتقادی به جریان مورد بحث صورت گرفته است. از این منظر با توجه به مشکلات طبیعی روایات تفسیری به جهات مختلف صدوری و دلالی از یک سو و مبانی و روش عملی اصحاب این جریان از سوی دوم و پیامدها و نتایج برآمده از آن از سوی سوم، نقدهایی جدی قابل توجه است.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.