نظريه عرفي‌شدن با رويكرد اجتهادي تجربي

نوبت چاپ : اول
سال چاپ : 1396
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
ناشر همکار : سازمان تبلیغات اسلامی
تعداد صفحات : 230
قیمت (ریال) : 127000 ریال

چکیده کتاب

مسئلة عرفی‌شدن در چشم‌انداز جامعه‌شناسي موجود، مسئله‌اي در كنار ديگر مسائل اجتماعي است، بدون آنكه اهميت و جايگاه ويژه‌اي براي آن لحاظ گردد. از اين رو، اين مسئله فقط براي معدودي از جامعه‌شناسان به يك دل مشغولی عمده بدل شده است، در حالي كه از نگاهي ديگر، از ظرفيت بسيار بالايي براي تبديل شدن به يكي از مسائل بنيادين جامعه‌شناسي برخوردار است؛ زيرا به‌جرأت مي‌توان ادعا كرد كه همه يا بسياري از مشكلات و نابساماني‌هاي اجتماعي، در عرفی‌شدن و دين‌گريزي جوامع ريشه دارند. در اين كتاب بر پاية اين پيش‌فرض كه گزاره‌هاي توصيفي و تجويزي متون اسلامي از ظرفيت تبيين واقعيت‌هاي اجتماعي برخوردارند، كوشش شده است نظریه‌اي مُلهم از متون ديني دربارة عرفی‌شدن ارائه شود. چنين نظريه‌اي صرف‌نظر از اهميت ماهوي آن به عنوان نظريه‌اي نو در حوزة جامعه‌شناسي عرفی‌شدن، از نظر معرفي الگويي برای نظریه‌سازی مبتني بر متون ديني در شاخه‌های مختلف علوم اجتماعی حائز اهميت است.

نـظـرات بـیـنـنـدگـان

هیچ نظری تا کنون ثبت نشده است.